Έλληνες ερευνητές σχεδιάζουν ενεργειακά «έξυπνες κοινότητες»

Ενεργειακές λύσεις για «έξυπνες κοινότητες», τόσο για τα ηλεκτρικά δίκτυα όσο και για τα δίκτυα θέρμανσης σχεδιάζουν Έλληνες ερευνητές του ΕΜΠ, στο πλαίσιο του διεθνούς έργου Ambassador. Στην τετραετή έρευνα στην οποία συνεργάστηκαν 15 φορείς σε τρεις χώρες (Γαλλία, Ην. Βασίλειο, Ελλάδα) αναπτύχθηκε ένα σύστημα ολιστικής ενεργειακής διαχείρισης σε επίπεδο κοινότητας. Το σύστημα δίνει μεταξύ [...]