ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΑ)

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Το γραφείο μας διαθέτει πολυετή εμπειρία στην επίβλεψη και διαχείριση τεχνικών ιδιωτικών έργων.
Είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε έργα μεγάλης και μικρής κλίμακας, καθώς στο χαρτοφυλάκιο μας έχουμε πληθώρα άρτια εκτελεσμένων κατασκευών.
 1. Ξενοδοχειακές μονάδες 3, 4, 5 αστέρων.
 2. Ιδιωτικές κατοικίες.
 3. Εγκαταστάσεις μαζικής εστίασης.
 4. Αναπαλαίωση κτιρίων και διατηρητέων.
 5. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
 6. Σύμμικτες κατασκευες (οπλισμένο σκυρόδεμα και μεταλλικές κατασκευές).
 7. Έργα αντιστήριξης και υποδομής.
 8. Ενίσχυση και συντήρηση φέροντος οργανισμού.Διαθέτουμε πλήρως εξοπλισμένα συνεργεία για όλες τις φάσεις των κατασκευών.
Εκπονούμε τεχνο-οικονομικές μελέτες με μεγάλη ακρίβεια και σας δίνουμε τη δυνατότητα να γνωρίζετε εκ των προτέρων το συνολικό κόστος του εγχειρήματος που ονειρεύεστε.
Αναλαμβάνουμε με αφοσίωση την καθολική επίβλεψη του έργου σας με πλήρη ευθύνη και συνέπεια. Πιο συγκεκριμένα:
 1. Χωματουργικές εργασίες.
 2. Θεμελίωση και ανέγερση κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα.
 3. Συνεργείο οπτοπλινθοδομών και επιχρισμάτων.
 4. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάστεις ( εμπειρία στη μελέτη και κατασκευή έξυπνων κτιρίων).
 5. Υδραυλικές εγκαταστάσεις.
 6. Τοποθέτηση δαπέδων, μονώσεις και θερμοπροστασία.
 7. Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων.
 8. Συνεργείο ενίσχυσης φέροντος οργανισμού κτιρίων (gunite).
 9. Μεταλλικές κατασκευές.

Σκοπός μας είναι η Εργονομία ενώ παράλληλα, εστιάζουμε πάντα στο πιο εξαιρετικό αποτέλεσμα:

Ποιότητα – Τάχιστος χρόνος εκτέλεσης – Οικονομία.

Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προσφορές για κάθε κατασκευή, με στόχο την υψηλότερη ποιότητα και το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Αντιμετωπίζουμε όλους τους πελάτες μας σαν συνεργάτες και σε καμία περίπτωση δεν παρακτρατάμε ποσοστά επί της κάθε προσφοράς εν αγνοία τους. Η αμοιβή μας καθορίζεται από την αρχή και προσδιορίζεται ως κόστος καθολικής επίβλεψης του εκάστοτε έργου.

Στεκόμαστε δίπλα στο όραμα τους με τεχνική αρτιότητα και αξιοπιστία και εργαζόμαστε με αφοσίωση για την πιο αριστοτεχνική υλοποίηση του.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ