ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Υ.Ε (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ)

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Για ένα τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο ουσιαστικά είναι μια περιεκτική τοπογραφική μελέτη, είναι απαραίτητο να εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες:

 1. Μετρήσεις πεδίου με GPS ή με Γεωδαιτικό Σταθμό (Total Station) ή και με συνδυασμό και των δύο.
 2. Εργασία γραφείου (επεξεργασία και έλεγχος της ποιότητας των μετρήσεων, σχεδιαστική απόδοση).
 3. Έρευνα του μηχανικού περί αρτιότητας – οικοδομησιμότητας του ακινήτου, όρων δόμησης, περιμετρικής ζώνης οικισμού, ορίων απαλλοτρίωσης κλπ.

ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ:

Οι συνηθέστεροι λόγοι σύνταξης ενός τοπογραφικού διαγράμματος είναι για:

 • Έκδοση αδειών δόμησης.
 • Συμβολαιογραφικές πράξεις και λοιπές δικαιοπραξίες (μεταβίβαση ακινήτων, γονική παροχή, δωρεά εν ζωή).
 • Τακτοποίηση Αυθαιρέτων.
 • Βεβαιώσεις Δασαρχείου.
 • Σήμανση επί εδάφους οικοπέδων-αγροτεμαχίων.
 • Εφαρμογή (χάραξη) ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών.
 • Υλοποίηση επί του εδάφους κτιρίων-κατασκευών (χάραξη θεμελίωσης).
 • Χωρισμός – Κατάτμηση Ιδιοκτησιών σε μικρότερες άρτιες ιδιοκτησίες.
 • Πράξεις Εφαρμογής και Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής.
 • Ενστάσεις Κτηματολογίου.
 • Πράξη Αναλογισμού.
 • Αδειοδότηση Φωτοβολταϊκών και Αιολικών πάρκων.
 • Προσκύρωση κτλ.

Το γραφείο μας συντάσσει όλα τα τοπογραφικά διαγράμματα στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (Ε.Γ.Σ.Α. ΄87) για να μπορείτε ανά πάσα στιγμή στο μέλλον να προσδιορίζετε άμεσα και με ακρίβεια μερικών χιλιοστών τα ακίνητό σας (χωρίς τη χρήση παλιών μεθόδων περί αναγραφής και αποτύπωσης σταθερών σημείων – κατασκευών, τοποσταθερών, τοπονυμίων, αναφορά γειτόνων κλπ).
Βασικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος ενός τοπογραφικού διαγράμματος πέρα από το εμβαδόν του, είναι το εάν ευρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου, η κλίση του εδάφους, η φυτοκάλυψή του, η ύπαρξη ή όχι κατασκευών εντός του και τέλος ο σκοπός για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ