ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Υ.Ε (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ)

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο 4014/2011, όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων γίνονται μόνο με την επισήμανση υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού, η οποία θα βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει στο ακίνητο καμία απολύτως πολεοδομική παράβαση. Για τη μεταβίβαση οικοπέδων και γηπέδων στα οποία δεν υπάρχει κτίσμα απαιτείται δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση του μηχανικού ότι δεν υπάρχει κτίσμα, συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα. Ο μηχανικός σας έρχεται στο χώρο του ακινήτου, συγκρίνει την πραγματική κατάσταση με τα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας ή τυχόν προηγουμενων δηλώσεων τακτοποίησης αυθαιρεσιών ( Νομού Τρίτση 1337/83 ή αρθρου22 Ν.1512/85 εξαιρεσης απο κατεδάφιση) και αν και εφόσον δεν προκύψουν αλλαγές στον έλεγχο μεταξύ πραγματοποιούμενων και επιτρεπόμενων τότε και μόνο τότε εκδίδεται εντός 24 ωρών η βεβαίωση μηχανικού. Ειδάλλως ο μηχανικός με την σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη της αυθαιρεσίας, προχωρά στην τακτοποίηση των αυθαιρεσιών βάση Ν.4178/13.

ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ:

  1. Αγοραπωλησία.
  2. Γονική παροχή.
  3. Δωρεά εν ζωή.

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ:

  1. Τίτλοι ιδιοκτησίας.
  2. Το στέλεχος της οικοδομικής αδείας (για τα εντός σχεδιου).
  3. Το εγκεκριμένο τοπογραφικό διάγραμμα (για τα εντός σχεδίου).
  4. Τα εγκεκριμένα αρχιτεκτονίκα σχέδια (για τα εντός σχεδίου).
  5. Τυχόν προηγούμενες τακτοποίησης αυθαιρεσιών π.χ. Ν.1337/83, Ν.1512/85 κ.α.

ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΤΟΙΚΙΑ Από 150 €
ΟΙΚΟΠΕΔΟ Από 100 €

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ