ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Υ.Ε (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ)

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Η Βεβαίωση μηχανικού, είναι πλέον υποχρεωτική από τις 21/09/2011, για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή. Η βεβαίωση μηχανικού, περιγράφεται στην παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν. 4014/2011. Το πλήρες κείμενο της βεβαίωσης μηχανικού επισυνάπτεται στο τέλος της σελίδας.

Τα στοιχεία που πρέπει να έχει ο μηχανικός, προκειμένου να εκδόσει τη βεβαίωση είναι:

  1. Στέλεχος οικοδομικής άδειας
  2. Τοπογραφικό διάγραμμα
  3. Εγκεκριμένα σχέδια
  4. Τίτλους ιδιοκτησίας
  5. Νομιμοποιητικά στοιχεία σε περίπτωση αυθαιρέτου
  6. Δήλωση ιδιοκτήτη (βλ. συννημένο παρακάτω)

Η βεβαίωση μηχανικού είναι υποχρεωτική και για τη μεταβίβαση οικοπέδων και γηπέδων.
Η βεβαίωση μηχανικού σε αυτή την περίπτωση θα αναγράφει ότι δεν υπάρχει κτίσμα εντός του οικοπέδου. Αν δεν επισυναφθεί βεβαίωση μηχανικού για μεταβίβαση ακίνητου, τότε επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή από 30.000 € έως 100.000 €, στους εμπλεκόμενους.

Η βεβαίωση μηχανικού έχει ισχύ 2 μηνών.

Η αμοιβή μηχανικού για βεβαίωση με Ν. 4014/2011, καθορίζεται από τις υπηρεσίες που θα παρέχει ο μηχανικός προκειμένου να εκδοθεί η βεβαίωση.

Βεβαιωση Μηχανικου
Δηλωση ιδιοκτητη

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ