ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Υ.Ε (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ)

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Υ.Ε (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ)

Οι διαδικασίες αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικου ενδιαφέροντος (καφετεριών, μπάρ, μαζικής εστίασης, εστιατορίων, υπηρεσίες catering, θεάτρων και κινηματογράφων) απλουστεύονται γραφειοκρατικά. Οι ευθύνες μεταφέρονται στον ιδιοκτήτη και στο Μηχανικό που έχει αναλάβει να εκδώσει την άδεια λειτουργίας & να υποδείξει βάση των ευρωπαικών προδιαγραφών την σωστή κατασκευή αλλά και λειτουργία του.

Άρθρο 1: ∆ιαδικασία και δικαιολογητικά για την ̟προέγκριση ίδρυσης Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος.

Άρθρο 2: ∆ιαδικασία και δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος.

Άρθρο 3: ∆ιαδικασία και δικαιολογητικά για την αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος.

Άρθρο 4: ∆ιαδικασία και δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρων και κινηµατογράφων – Αντικατάσταση άδειας.

Άρθρο 5: ∆ικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας χρήσης µουσικών οργάνων – Αντικατάσταση της άδειας.

Άρθρο 6: Αντικατάσταση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου.

Άρθρο 7: Κατάργηση διατάξεων.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ